Cookie Policy (EN)

The information hereunder refers to the childpsychiatry.london portal

What is a cookie file?

Cookie files are small text files created automatically by a web browser when you visit a website. Information in each cookie can only be read by a website this file comes from. With this information, the website “knows” how you use it and can, for example, adjust its content or offer you help.

What do the websites use cookie files for?

The cookie files we use on our websites are used to:

 • create aggregate statistics and analyses which help us to understand how the users benefit from our services – it allows us to continuously improve the structure and the content of our websites so that they are – as much as possible – relevant to the needs of our current and potential customers; more information about Google Analytics and Google’s cookie files can be found in Google Analytics Policies related to security and privacy;
 • optimize our internet websites for devices and browsers used most commonly by users when they visit these websites
 • measure the effectiveness of marketing actions carried out as well as to match the content and form of advertisements displayed both on our websites and e.g. in Google advertisement network (more information on cookie files used in Google advertisement network can be found on https://support.google.com/adwords/answer/2407785);


We make use of two kinds of cookie files:

 • session cookies – they remain on your device until you leave the website or close the internet browser;
 • persistent cookies – they remain on your device for a specified time or until you delete them manually.

When using cookie technology, we collect only anonymous, statistical data about the users. The data is used to improve the comfort in using the service.

Can I stop accepting cookies?

The web browsers by default allow to store cookies but you can change the cookie files settings at any time in the browser’s options.


However, should you decide to disable write/read access to cookie files used by the website, it may inhibit you from benefiting fully and correctly from the system.

How to disable cookies?

In Firefox browser:

 • In the upper right corner of Firefox browser window click Open menu (three horizontal bars) and choose Options.
 • Next, choose Privacy tab.
 • In History section, from the drop-down menu, choose option: Firefox will: Use customer settings for history.
 • Select Accept cookies from sites to enable cookies; unselect to disable them.
 • Choose cookie files retention period
  Keep until: they expire – Each cookie will be removed when it reaches its expiration date, which is set by the site that sent the cookie.
  Keep until: I close Firefox – the cookies that are stored on your computer will be removed when Firefox is closed.
  Keep until: ask me every time – every time a website tries to send a cookie, the browser will ask to decide about storing the cookie.
 • Close the options window to save the settings.


In Goggle Chrome browser:

 • In the upper right corner, next to Google Chrome address bar, select Customize and control Google Chrome (three horizontal bars).
 • Select Settings.
 • Scroll down the window and click Show advanced settings…
 • In Privacy section click Content settings button.
 • In Cookies section, you can change the following settings related to cookie files:
  Block sites from setting any data
  Block third-party cookies and site data - : select Ignore exceptions and block cookies third-party cookies from being set.
 • Please note that this setting will prevent most websites that require login from functioning.

 

In Internet Explorer 9 browser

 • In the browser window click on Tools, and then select Internet options.
 • Click the Privacy tab, and then under Settings, drag the slider to the highest position to block all cookies, or to the lowest position to allow all cookies, and then click OK.

 

In Safari browser

 • Changing your cookie preferences or removing cookies and website data in Safari may change or remove them in other apps, including Dashboard.
 • Choose Safari > Preferences, click Privacy, then do any of the following:
 • Change which cookies and website data are accepted: Select a “Cookies and website data” option: 
 • Always block: Safari doesn’t let any websites, third parties, or advertisers store cookies and other data on your Mac. This may prevent some websites from working properly.
  Allow from current website only: Safari accepts cookies and website data only from the website you’re currently visiting. Websites often have embedded content from other sources. Safari does not allow these third parties to store or access cookies or other data.
  Allow from websites I visit: Safari accepts cookies and website data only from websites you visit. Safari uses your existing cookies to determine whether you have visited a website before. Selecting this option helps prevent websites that have embedded content in other websites you browse from storing cookies and data on your Mac.
  Always allow: Safari lets all websites, third parties, and advertisers store cookies and other data on your Mac.

 

In Opera browser

 • Cookie preferences Settings > Preferences > Advanced > Cookies
 • The cookie preferences give you control of Opera's cookie handling. The default setting is to accept all cookies.
 • Opera browser offers the following options:
  Accept cookies – all cookies are accepted (default)
  Accept only cookies from the site I visit – third-party cookies, for a domain outside the one you are visiting, are refused
  Never accept cookies – all cookies are refused

 

Polityka Cookies (PL)

Poniższe informacje dotyczą witryny childpsychiatry.london

Czym jest plik cookie?

Pliki cookies (po polsku ciasteczka) to małe pliki tekstowe, tworzone automatycznie przez przeglądarkę internetową, podczas odwiedzania stron WWW. Informacje zawarte w danym pliku cookie mogą być odczytane wyłącznie przez stronę, z której ten plik pochodzi. Dzięki tym informacjom strona „wie”, w jaki sposób z niej korzystasz i może np. dostosować do tego sposobu wyświetlane treści lub zaoferować Ci pomoc.

Do czego strony internetowe wykorzystują pliki cookies?

Stosowane na naszych stronach pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • tworzenia zbiorczych statystyk i analiz, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób wykorzystywany jest nasz serwis – pozwala nam to stale udoskonalać strukturę i zawartość stron, by w jak największym stopniu odpowiadały potrzebom naszych obecnych i potencjalnych klientów; więcej na temat kodu Google Analytics i plikach cookies Google’a znajdziesz w Zasadach Google Analytics dotyczących bezpieczeństwa i prywatności
 • optymalizacji naszych stron internetowych pod kątem urządzeń i przeglądarek, jakie najczęściej wykorzystują osoby odwiedzające te strony.
 • mierzenia skuteczności prowadzonych akcji działań marketingowych i dopasowanie treści i form reklam, wyświetlanych zarówno na naszych stronach, jak i np. w sieci reklamowej Google (więcej informacji o plikach cookies wykorzystywanych w sieci reklamowej Google można znaleźć na stronie: https://support.google.com/adwords/answer/2407785);
 • Wykorzystujemy dwa rodzaje plików cookies:
  sesyjne – pozostają na urządzeniu użytkownika aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
  stałe – pozostają na urządzeniu użytkownika przez określony czas albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Za pomocą technologii cookie zbieramy jedynie anonimowe dane statystyczne o użytkownikach służące do poprawy wygody korzystania z serwisu.

Czy mogę zrezygnować z akceptowania plików cookies?

Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies, ale w każdej chwili możesz zmienić ustawienia dotyczące tych plików w opcjach swojej przeglądarki.

Zastrzegamy jednak, że brak możliwości zapisywania/odczytywania plików cookies przez stronę uniemożliwi pełne i poprawne korzystanie z systemu.

Jak wyłączyć obsługę plików cookies?

W przeglądarce Firefox:

 • W prawym górnym rogu okna przeglądarki Firefox kliknij Otwórz menu (trzy poziome kreski) i wybierz Opcje.
 • Następnie wybierz zakładkę Prywatność.
 • Z menu rozwijanego w sekcji Historia wybierz opcję: Program Firefox: będzie używał ustawień użytkownika.
 • Zaznacz Akceptuj ciasteczka, by włączyć, odznacz, by wyłączyć obsługę ciasteczek.
 • Wybierz okres przechowywania ciasteczek:
  Przechowuj: aż wygasną – ciasteczko zostanie usunięte po osiągnięciu daty wygaśnięcia, która jest określana przez witrynę wysyłającą ciasteczko.
  Przechowuj: do zamknięcia programu Firefox – ciasteczka przechowywane na komputerze będą usuwane przy zamknięciu Firefoxa.
  Przechowuj: pytaj za każdym razem – za każdym razem, gdy witryna próbuje wysłać ciasteczko, przeglądarka wyświetli monit z prośbą o podjęcie decyzji w sprawie przechowywania ciasteczka.
 • Zamknij okno opcji, aby zapisać ustawienia

 

 

W przeglądarce Google Chrome:

 • W prawy górnym rogu przy pasku adresu przeglądarki Google Chrome wybierz Dostosowywanie i kontrolowanie Google Chrome (trzy poziome linie)
 • Wybierz Ustawienia.
 • Zjedź na dół okna i kliknij Pokaż ustawienia zaawansowane…
 • W sekcji Prywatność kliknij przycisk Ustawienia treści.
 • W sekcji Pliki cookie możesz zmienić następujące ustawienia plików cookie:
  Blokuj próby umieszczania na komputerze danych z witryn
  Blokuj pliki cookie i dane z witryn innych firm - : zaznacz pole wyboru Ignoruj wyjątki i blokuj tworzenie plików cookies innych firm.
  Pamiętaj, że to ustawienie uniemożliwia działanie większości stron, które wymagają zalogowania się.

 


W przeglądarce Internet Explorer 9

 • W oknie przeglądarki kliknij przycisk Narzędzia, a następnie wybierz Opcje internetowe.
 • Kliknij kartę Prywatność, a następnie w obszarze Ustawienia przesuń suwak do najwyższego położenia, aby zablokować wszystkie pliki cookies, lub do najniższego położenia, aby zezwolić na wszystkie pliki cookies, a następnie kliknij przycisk OK.

 

W przeglądarce Safari

Zmiana preferencji plików cookie lub usunięcie tych plików oraz danych witryn w Safari może mieć wpływ na działanie innych programów, np. takich jak Dashboard.

 • Wybierz polecenie menu Safari > Preferencje, kliknij w Prywatność, a następnie wykonaj dowolną z poniższych czynności:
 • Zmienianie sposobu akceptowania plików cookie i danych witryn: Wybierz jedną z opcji obok etykiety Pliki cookie i dane witryn:
 • Zawsze blokuj: Safari nie pozwala witrynom, innym podmiotom oraz reklamodawcom na przechowywanie plików cookie oraz innych danych na Twoim Macu. Może to uniemożliwić niektórym witrynom poprawne działanie.
 • Tylko z bieżącej witryny: Safari przyjmuje pliki cookie oraz dane witryn tylko od aktualnie wyświetlanej witryny. Witryny internetowe często zawierają osadzone elementy pochodzące z innych źródeł. Safari nie pozwala tym innym podmiotom na przechowywanie i dostęp do plików cookie i innych danych.
  Z odwiedzonych witryn: Safari przyjmuje pliki cookie oraz dane witryn tylko od tych witryn, które odwiedzasz. Safari używa istniejących plików cookie, aby ustalić, czy dana witryna została już wcześniej przez Ciebie odwiedzona. Zaznaczenie tego pola wyboru pomaga w uniemożliwianiu przechowywania na Macu plików cookie i innych danych witrynom zawierającym osadzone materiały z innych witryn.
  Zawsze pozwalaj: Safari pozwala wszystkim witrynom, innym podmiotom oraz reklamodawcom przechowywać pliki cookie oraz inne dane na Twoim Macu.

 

W przeglądarce Opera

 • Ustawienia ciasteczek Ustawienia > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka
 • Ustawienia ciasteczek umożliwiają kontrolowanie sposobu obsługi ciasteczek. Domyślnie akceptowane są wszystkie ciasteczka.
 • W przeglądarce Opera dostępne sa następujące opcje:
  Akceptuj ciasteczka - wszystkie ciasteczka są przyjmowane (opcja ustawiona domyślnie).
  Akceptuj ciasteczka tylko z witryny, którą odwiedzam - wszystkie ciasteczka pochodzące z domen innych, niż odwiedzana domena, są odrzucane.
  Nigdy nie akceptuj ciasteczek - wszystkie ciasteczka są odrzucane.  

 

Where to find me

Contact Details

Practice address:

The Child & Family Practice
60 Bloomsbury Street, London, WC1B 3QU

Email

dr.kacperek@childpsychiatry.london

Tel. contact

0793 5657053

Fees

Please contact me by email
for details of the appointment fees.

Write E-mail

Close

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of the site have already been set. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our Privacy Policy.

I accept cookies from this site

"